Monday, 20 August 2018

SEDAR 2015: Seminar darulaman (Guru: Membina Ilmu Melalui Penyelidikan)


Sesi Perkongsian Ilmu bersama guru-guru sekolah. 

Tajuk: Kolaborasi Bijak Menjana Ilmu (Smart Collaboration Generate Knowledge)


Pengenalan:
Abad ke -21 disimbolkan dengan kemahiran digital. Baik perniagaan hingga ke bidang militari menuntut kemahiran digital yang tinggi. Bidang pendidikan tidak terkecuali dari fenomena ini. Guru dituntut untuk berubah, malah menjadi agen perubahan. Konotasinya ialah, guru perlu sentiasa menambahbaik kemahiran digital dan meningkatkan literasi TMK.

Pernyataan masalah:
Ramai pakar dalam kalangan guru. Kebanyakannya memperolehi kemahiran melalui eksplorasi sendiri atau menghadiri bengkel-bengkel atas pembiayaan sendiri. 

Ramai juga yang sanggup berkongsi ilmu dengan rakan-rakan, namun setakat ini tiada sistem yang sistematik ataupun pihak yang mengambil tanggunjawab menguruskan perkongsian ilmu secara sukarela.

Apakah cara terbaik untuk perkongsian ilmu?


Persoalan:

1. Di tahap mana kesediaan guru untuk belajar sesama rakan dalam meningkatkan kemahiran literasi TMK/digital?
2. Apakah mekanisme yang digemari guru-guru dalam menjana perkongsian ilmu?
guru-guru yang hadir ke sesi selari pembentangan Dr Norliza Kushairi


Sesi pembentangan sedang dijalankan.

No comments:

Post a Comment